Αλκαλικές Μπαταρίες Toshiba μέγεθος c

από την Toshiba